Boeken voor volwassenen

Boeken voor volwassenen

Rouw en verlies

Een onmisbare gids voor wie rouwt of een dierbare wil bijstaan in zijn verdriet. In deze volledig nieuwe editie toont Manu Keirse aan de hand van vele herkenbare voorbeelden hoe rouwen niet gelijkstaat aan afscheid nemen, maar aan anders leren vasthouden. Het boek gaat niet alleen in op verlies door de dood, maar besteedt ook aandacht aan andere verliessituaties die vaak onterecht onderbelicht blijven, zoals verlies van je gezondheid, je werk of je toekomstperspectieven. Dankzij de talloze concrete tips voor de rouwende én zijn omgeving is het een heel praktisch instrument voor iedereen die met verlies geconfronteerd wordt.

Auteur: Manu Keirse
Uitgever: Lannoo
ISBN 9789401449304

De dood van een kind verstoort onze kijk op het leven veel ernstiger dan die van een volwassene, want kinderen ‘horen’ niet te sterven. Wat in dit documentaire verhaal over kinderen en de dood centraal staat, zijn de gevoelens en gedachten van kinderen en volwassenen die op het scherp van de snee leven. Het gaat over het leven met een doodziek kind, over het moederinstinct en de noodzaak om een kind los te laten, over doodsangst en doodsverlangen, over afscheid nemen en zelf het moment van sterven kiezen, over kinderen die ‘terugkomen’ na hun dood, over puinruimen na een overlijden. Het gaat over verdriet en onmacht, maar ook over hoe mensen – wij allemaal – het leven in al zijn intensiteit en schoonheid vaak pas ontdekken in tijden van grote nood.

Auteur: Annemie Struyf, Lut Celie
Uitgever: Van Halewyck
ISBN 9789056171001

Hoe kunnen we kinderen en jongeren begrijpen? Wat te doen met hun gekraste ziel, bekraste armen, hun ontploffingen, ontembare emoties, hun apathische gedrag? Er is soms zoveel emotionele woekering en achtergebleven pijn, ondergesneeuwde gevoelens die we niet altijd zien. Vaak blijken kinderen veel kwetsbaarder dan op het eerste gezicht wordt gedacht. Zeker als de veilige grond onder hun voeten aan het verschuiven ging.

Dit boek gaat over wat kinderen en jongeren vandaag kan overkomen, hoe ze dat zelf beleven en vooral over de signalen die ze geven en die voor volwassenen niet altijd begrijpelijk zijn. Helen kan, mits wat geloof in hen én op voorwaarde dat er echt geluisterd wordt naar wat ze in hun eigen taal zeggen en tonen.

Auteur: Lut Celie
Uitgever: Van Halewyck
ISBN 9789056178482

In dit boek word je als lezer meegenomen op de tocht door het rouwlandschap na een ingrijpend verlies. Mensen zijn op zoek naar een plek waar hun verhaal verteld én gehoord kan worden. Ze dragen een rugzak met zich mee die zowel gevuld is met (verlies) ervaringen als herinneringen maar ook met diep weggestopte schatten. Om het leven weer te kunnen omarmen, is het nodig de inhoud van de rugzak uit te pakken en opnieuw te bekijken. Zo kunnen we thuiskomen in het Land van Rouw.

Auteur: Riet Fiddelaers-Jaspers, Sabine Noten
Uitgever: In de Wolken
ISBN 9789077179161

Wanneer een kind op jonge leeftijd in aanraking komt met de dood, bijvoorbeeld bij het verlies van een naaste, kan het verdriet daarover ingrijpende gevolgen hebben. ‘Jong verlies’ van rouwtherapeut Riet Fiddelaers-Jaspers helpt ouders, leerkrachten en zorgprofessionals bij het opvangen en begeleiden van rouwende kinderen.

Auteur: Riet Fiddelaers-Jaspers
Uitgever: Ten Have
ISBN 9789025904265

Als we rouwen en verdriet hebben, hebben we geen nood aan een vermanend vingertje, aan clichés, aan opmerkingen dat we ons verlies moeten verwerken, loslaten of een plaats geven. Er wordt van ons verwacht dat er binnen zo kort mogelijke tijd een eindpunt komt aan onze rouw, dat het overgaat. In de praktijk blijkt dat we net niet loslaten maar een zoektocht starten naar een andere vorm van vasthouden of verbinden. Rouw houdt nooit op, maar ontvouwt en ontwikkelt zich in de loop van ons leven en maakt deel uit van wie we zijn.

In dit baanbrekende boek wordt een aantal maatschappelijke mythes over rouw ontkracht. De auteurs hebben gegevens uit het meest recente wetenschappelijke onderzoek samengebracht met ervaringen uit hun praktijk als psychotherapeut en rouwtherapeut.

Auteur: Johan Maes, Evamarie Jansen
Uitgever: Witsand
ISBN 9789490382889

Dit boekje is een kostbaar geschenk, dat met liefde gegeven kan worden aan iemand die rouwt. Een ervaring van ernstig verlies kan van ons gehavende mensen maken. We zoeken een haven, om even in aan te leggen, en daarna weer uit te varen in de wereld. Dit boekje geeft in woord en beeld ruimte aan kwetsbaarheid en kracht. Het oordeelt niet maar laat zien hoe we mild en vol mededogen een helende rouwdialoog kunnen aangaan. 

Auteur: Johan Maes
Uitgever: Witsand
ISBN 9789492011213

Ruimte voor verdriet geeft een leidraad welke woorden te gebruiken, hoe om te gaan met gevoelens en gedachten, hoe het kind doorheen de verwerking te begeleiden.De auteurs hebben, vanuit hun jarenlange praktijk in het omgaan met kinderen met een verlieservaring, deze leidraad opgesteld. Het is een weg die door het kind kan bewandeld worden samen met ouders, leerkrachten, opvoeders en hulpverleners.

Auteur: Erik Verliefde en Riet Fiddelaers-Jaspers
Uitgever: Acco
ISBN 9789033458248

Gemis en ik is een cyclus gedichten over wat gemis kan zijn, hoe het kan aanvoelen en soms ook evolueren. Het kan een gemis zijn door een gebroken relatie, een gemis door het overlijden van een geliefd persoon of een gemis van iets dierbaars. Gemis kan vele vormen aannemen.

Auteur: Geert De Kockere
Uitgever: Pigmalion

Sabine Noten laat in Stapeltjesverdriet zien hoe groot de invloed kan zijn van zeer jong verlies. Op basis van dertig diepte-interviews met volwassen mannen en vrouwen die als (ongeboren) baby of kind (tot en met vier jaar) -en in hun latere leven nogmaals- een groot verlies meemaakten, laat de auteur zien wat jonge kinderen nodig hebben bij een verlies en geeft ze hier richtlijnen voor.

Auteur: Sabine Noten
Uitgever: In de Wolken
ISBN 9789077179055

Een boek en cd met openhartige getuigenissen en hartverwarmende teksten die troost en hoop bieden als je een dierbare verliest. Samengesteld door rouwexpert Manu Keirse van zijn boeken werden intussen meer dan 200.000 exemplaren verkocht. Een waardevol geschenk voor wie troost zoekt na het verlies van een dierbare, en voor zij die het ‘stil verdriet’ van anderen beter willen leren begrijpen. Met vele praktische tips om beter met verlies en rouw om te gaan.

Auteur: Manu Keirse
Uitgever: Lannoo
ISBN 9789020997477

Vingerafdruk van verdriet is een kostbaar geschenk voor een ander of voor jezelf. Het is een boekje dat je zou moeten geven aan iedereen die een kind, een broer of een zus, de partner, een ouder, een vriend of een droom verliest. Het is niet alleen geschreven voor hen die het zelf moeilijk hebben, maar ook voor familieleden, vrienden en collega’s van wie ze steun verwachten op hun moeilijke reis naar hernieuwd leven. Het is geen boek over dood. Het is een boek over leven, over het emotionele leven van iemand die wordt geconfronteerd met het verlies van een dierbaar iemand. Het is niet bedoeld om in ייn keer uit te lezen, of om eenmaal te lezen en weg te leggen, maar om telkens weer ter hand te nemen.

Auteur: Manu Keirse
Uitgever: Lannoo
ISBN 9789020942231

Meer dan verdriet is een denk-en-doe-boek dat je de (h)erkenning biedt die je nodig hebt. Het is ontstaan vanuit de creatieve workshops over verlieservaringen die claire van den abbeele organiseert. Behalve bruikbare citaten bevat het boek ook tekeningen en schilderijen die andere jonge mensen tijdens de workshops hebben gemaakt. Tegelijk laat het boek jou de ruimte om je eigen gevoelens en gedachten te ordenen.

Auteur: Claire Van den Abbeele
Uitgever: Lannoo
ISBN 9789020957228

In de vroege ochtend van de eerste zonnige dag in maart wordt het gezin Van der Stighelen gewekt met de melding dat zoon Mattias in een onbeveiligd keldergat is gevallen. Hij heeft het niet overleefd. Tijdens de weken daarop schrijft vader Guillaume gedichten. ‘Registraties’, zo noemt hij ze zelf, ‘van de verwarrende gevoelens die je overvallen.’ Dit cd-boek bundelt de zinnen waarmee hij wakker werd en die hem niet meer loslieten toen hij ronddwaalde in zijn huis ‘als een ramptoerist in eigen hoofd’. Maar ze geven ook weer hoe het voelde wanneer een van Matti’s jonge vrienden hem in de armen nam en woorden van troost sprak. 

Auteur: Guillaume Van der Stighelen
Uitgever: Lannoo
ISBN 9789020930511

Het verlies van een kind, ook wanneer het overlijdt voor of tijdens de geboorte, tekent het leven van ouders voorgoed. Christine Geerinck-Vercammen biedt in Stille baby’s hulp bij dit rouwproces. Ze gaat in op de theoretische en medische aspecten, maar bespreekt vooral de psychosociale verwerking van het slechte nieuws, de bevalling en het afscheidnemen. Bovendien gaat ze in op de vraag hoe het daarna op korte en lange termijn met de ouders gaat, ook in verband met een volgende zwangerschap.

Met dagboekfragmenten en brieven van ouders.

Auteur: Christine Geerinck-Vercammen
Uitgever: de Arbeiderspers
ISBN 9789029520591

Bijna een op de vier zwangerschappen eindigt in een miskraam. De impact ervan wordt door de buitenwereld echter vaak onderschat. Veel ouders hebben het namelijk moeilijk om hun verlies te verwerken. Want hoe rouw je om een kindje dat je nooit echt hebt gekend? En hoe ga je om met de angst dat het bij een volgende zwangerschap misschien weer fout kan gaan? Dit unieke boek brengt de expertise van een vrouwenarts, een psycholoog en een sociaal verpleegkundige samen. Zij beantwoorden op een toegankelijke manier alle medische en psychologische vragen die met een miskraam gepaard gaan. Ook laten zij mensen aan het woord die hun ongeboren kind verloren hebben. Hun getuigenissen bieden lotgenoten herkenning, inzicht en steun.

Auteur: Manu Keirse
Uitgever: Lannoo
ISBN 9789020988413

Het is december 2005 wanneer auteur Uus Knops te horen krijgt dat haar jongere broer Casper wordt vermist. Met hun diploma op zak besloten Casper en zijn studiegenoot Christophe om rond te reizen in het prachtige Venezuela. Maar kort voor het einde van de reis stopt het mailcontact en ook hun vliegtuigstoel blijft leeg… Wat volgt is een intensieve zoekactie die wordt geleid door het gezin Knops. Hun huis wordt het kloppende hart van de operatie, maar alle inspanningen ten spijt moeten ze gaandeweg een pijnlijke realiteit accepteren: Casper is niet meer, nooit meer.
Naast het indrukwekkende relaas van een familie die bergen heeft verzet om hun zoon en broer te redden, is Casper, een rouwboek een aangrijpende reflectie over rouw in al zijn facetten.Auteur: Uus Knops
Uitgever: Borgerhoff & Lamberigts
ISBN 9789089319166
De ervaring leert dat mannen vaak anders omgaan met groot verdriet dan vrouwen. Die zijn geneigd tot praten, ze zoeken steun bij elkaar of hulp bij een psycholoog. Voor een man is niets zo frustrerend als het verlies van controle. Menig man valt terug op destructief gedrag. Isolement ligt op de loer, met suïcide als uiterste consequentie.

Wim van Lent en Tim Overdiek zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van rouw bij mannen. Zij schreven een boek vol waardevolle lessen en inzichten, gebaseerd op hun rijke ervaring met mannen die door tegenslag zijn geveld.

Auteur: Tim Overdiek en Wim van Lent
Uitgever: Balans
ISBN 9789463820622

  Als ouders een kind verliezen zakt de grond helemaal weg onder hun voeten. Christine Vandenhole, mama van Berre*, vroedvrouw en founder van het Berrefonds, heeft al haar ervaring en kennis gebundeld in een eerlijk hulpboek voor iedereen die van ver of dichtbij te maken krijgt met het verlies van een kind.

Het rouwt in jou is een warm boek vol inzichten en eerlijke getuigenissen; herkenbaar voor ouders van een overleden kindje. Er is plaats voor verdriet, veel begrip en erkenning, maar ook hoop. Voor familie, vrienden en omgeving staat dit boek vol waardevolle tips en praktische checklists.

Auteur: Christine Vandenhole
Uitgeverij: Lannoo
ISBN 9789401465557

In Op afstand nabij onderzoekt Uus Knops wat we voor elkaar kunnen betekenen als een dierbare heengaat, weg van de geijkte paden. Ze heeft daarbij aandacht voor de overledenen, de rouwenden en voor hen die de rouwenden op afstand nabij willen zijn.

Een poëtisch, betekenisvol en warm kleinood, om stil te
staan bij een intrinsiek deel van het leven.

Auteur: Uus Knops
Uitgeverij: Borgerhoff & Lamberigts
ISBN: 9789463935395

In ‘Een klein afscheid’ gaat Joris Hessels samen met psychiater Uus Knops op zoek naar de knelpunten van afscheid
nemen. Wat hij tegenkomt is schoonheid, genegenheid en steeds weer de onmacht om die laatste woorden te uiten: dag en tot ziens.Auteur: Joris Hessels & Uus Knops
Uitgeverij: Borgerhoff & Lamberigts
ISBN: 9789463936903
Zware dagen. Of ze nu te maken hebben met zwaarmoedigheid, een persoonlijke tegenslag, het gemis van iemand die we liefhebben, we komen er allemaal mee in aanraking. Het ontkennen van die dagen heeft geen zin, zoeken naar een manier om ze te dragen, dat dan weer wel.
Psychiater Uus Knops gaat op zoek naar handvaten om die zwaarte te dragen. Daarvoor spreekt ze met mensen van zeer diverse pluimage. Hoe kijken zij vanuit hun vakgebied naar duisternis, melancholie of depressie, naar een baaldag dan wel weltschmerz? Op welke manier hebben zij zwaarte gekend en biedt hun expertise raad die misschien ook anderen kan helpen?Auteur: Uus Knops
Uitgeverij: Borgerhoff & Lamberigts
ISBN: 9789463933674

 

Echtscheiding

Leoniek van der Maarel werkt al jaren met kinderen die geconfronteerd worden met het verlies van een ouder. Ze laat in haar boek zien dat kinderen niet alleen rouwen na de dood van een ouder maar ook na een echtscheiding, en dat hun rouw in beide situaties vaak dezelfde fases doorloopt. Ook benadrukt ze dat de omgeving in deze turbulente periode een belangrijke rol speelt. Kinderen komen zelf aan het woord over wat voor hen werkt en wat absoluut niet. Dat maakt het boek bijzonder. 

Auteur: Leoniek van der Maarel
Uitgever: Ten Have
ISBN 9789025902018

Liefde is een werkwoord, scheiden is dat ook
Als twee ouders uit elkaar gaan, is dat voor alle kinderen, ongeacht hun leeftijd, een heftige gebeurtenis die hun veilige en vertrouwde wereld op zijn kop zet. Het goede nieuws is dat je als ouder heel wat kunt doen om de veerkracht van je kind te helpen herstellen. Het liefst van al krijg je hiervoor een pasklaar antwoord dat leidt naar succes. Maar zo werkt het niet. Elk kind en elk gezin is anders. Maatwerk dus. Dit boek vertrekt vanuit de ervaring van kinderen en geeft ouders een beter inzicht in wat een scheidingsproces met kinderen doet. Het boek zoekt naar een antwoord op wat kinderen bij scheiding écht nodig hebben. Verbinding is hierbij het sleutelwoordAuteur: Claire Wiewauters, Monique Van Eyken
Uitgever: Lannoo
ISBN 9789401417440
Een (hoogconflict)scheiding is vaak dermate overweldigend dat je jezelf als ouder niet meer herkent. Wat betekent dit concreet voor jou en je kind? Hoe vind je het zelfvertrouwen terug dat je broodnodig hebt om je kind op een warme en consequente manier op te voeden? En wat als de andere ouder tegenwerkt?
Dit boek is geschreven voor elke gescheiden ouder die op zoek is naar steun, erkenning en handvaten om zich opnieuw sterker te voelen én de beste versie van zichzelf te zijn voor het kind. Ook wanneer de strijd met de andere ouder nog hevig woedt of wanneer er veel verschillen en spanningen zijn tussen beide ouders.

Auteur: Vanessa Maes
Uitgeverij: Borgerhoff & Lamberigts
ISBN: 9789463939492