visie

‘Het is een aarzelend zeggen, iets dat vanbinnen zachtjes loskomt,
maar je altijd houden zal, zelfs nog omarmen wil.’

Missie

Gedurende onze levensreis komen we kleine en grote verliezen tegen. Het ene verlies kunnen we bevatten. Het andere is zo ondenkbaar dat het een diepe wonde achterlaat. Het kan gaan om een overlijden van iemand die ons dierbaar is, een scheiding, een verandering van school, het verlies van werk. Het kan ook gaan om pesterijen, om iemand in je gezin die te kampen heeft met een ziekte. Men kan een onbezorgde kindertijd verliezen. Of het gevoel ergens bij te mogen horen.

Verlies is voor ons een ruim begrip. We geloven dat bij iedere mens waar het leven even vast lijkt te lopen, verlies een thema is.

Het is mogelijk dat een verlieservaring in het nu, een oud verdriet weer oproept. 

Verlies en verdriet horen bij het leven.

Wij willen, met deze praktijk, een haven zijn waar kinderen, jongeren en volwassenen met emotionele pijn kunnen aanmeren. We nemen de tijd en willen een veilige ruimte scheppen. De intentie is samen te zoeken naar een manier om rond het verlies heen te groeien en weer veerkrachtiger in het leven te staan.

Zacht, stilletjes en met een open blik willen wij graag een stukje met jou mee wandelen en mee richting zoeken. Ieder heeft zijn weg te gaan, in een uitgestrekt en veelkleurig verlieslandschap.

 

Visie

Onze cultuur en onze maatschappij laten weinig ruimte om met verlies in het leven om te gaan. We zien ook dat onze maatschappij moeilijk om kan met pijn en verdriet. Het liefst moet dit zo snel mogelijk verwerkt, opgelost, afgewerkt, geplaatst, losgelaten en aanvaard worden. Zodat we verder kunnen. Op school. Op het werk. Of thuis. In een snelle, veeleisende maatschappij.

De norm is een hoge lat. En diegenen die afwijken van deze norm, worden al snel in hokjes gestopt.

En dan lukt het plots niet meer thuis en/of op school, op het werk. Maar wat zit er verborgen achter ons (signaal)gedrag? Wat probeert ons lichaam, ons hoofd of ons hart ons te vertellen? Wat is de echte boodschap? Als we luisteren naar het fluisteren van ons lichaam, hoeft het niet te schreeuwen.

Met Fluistering willen we een plek creëren en ruimte scheppen om samen te kijken naar wat binnenin leeft. We kijken met mildheid naar wat is en naar wat er op dit moment geleefd wil worden.  

We geloven dat iedereen de kracht in zich heeft om te groeien en zichzelf te ontwikkelen. Samen zoeken we naar manieren om weer krachtiger in het leven te leren staan, in ware verbinding met jezelf en de wereld.

Intussen hebben we al heel wat kinderen en volwassenen begeleid die met brede verlieservaringen te maken kregen en voelen we dat er eigenlijk geen grote theorieën nodig zijn, noch grootse adviezen.  Het gaat om het ‘nabij zijn’.  Er zijn in echtheid is wat nodig is als het even wat moeilijker gaat.