voor wie

 

Voor wie

Kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen

Fluistering wil een haven zijn waar kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen kunnen aanmeren.

We bieden persoonlijke begeleiding en ondersteuning voor al diegenen die emotioneel in de knoop zitten.

We richten ons op emotionele pijn en breed verlies (overlijden, scheiding, ziekte, verhuis, adoptie, pleegzorg, pesten, zelfvertrouwen enz.), gezins- en opvoedingsondersteuning en groeiprocessen.

Tevens willen we samen zoeken naar manieren om kinderen, jongeren en volwassenen te betrekken en te ondersteunen bij een naderend verlies (vb. echtscheiding, ziekte, palliatieve ondersteuning, vormgeven van het afscheid,…).

 Welkom jongere!
 


Scholen

“Leerkrachten zijn gebaat bij het besef dat een verstandig kinderhoofd maar optimaal kan functioneren met zijn vreugdevol kinderhart.” (Pasteels, I. (2013). Scheiden in meervoud. Over partners, kinderen en grootouders. Leuven: Acco.).

Ook scholen, leerlingen en leerkrachten kunnen de behoefte voelen aan ondersteuning bij verlieservaringen. We willen via vorming en/of begeleiding inspelen op hun vragen en noden.

 Onderzoek
 


Uitvaartzorg

Wanneer kinderen geconfronteerd worden met een definitief verlies, is het belangrijk om rekening te houden met hun behoeften en wensen. Kinderen vragen om serieus genomen te worden en de willen kansen krijgen om op hun manier mee afscheid te nemen. Daarom is het belangrijk dat al diegenen die professioneel betrokken zijn bij uitvaartzorg weten wat kinderen en jongeren nodig hebben.
 
Samen willen we zoeken naar manieren om kinderen en jongeren te betrekken bij het afscheid en de uitvaart.