werkwijze en tarieven

Werkwijze & tarieven

Vraag je je af of wij iets voor jou kunnen betekenen?

Je kan steeds een afspraak maken via het aanmeldingsformulier.
We contacteren je dan spoedig om een afspraak te maken voor een verkennend gesprek.

Tijdens dit verkennend gesprek nemen we de tijd om kennis te maken. We beluisteren jouw verhaal. En we geven dan ook uitleg over onze manier van werken. Het is belangrijk dat het klikt en dat jij je vrij en veilig genoeg voelt om samen verder op weg te gaan. Niets is verplichtend. Ook wij willen blijven bewaken of je hulpvraag door ons kan ondersteund worden. Indien nodig verkennen we samen het ruimere hulpverleningslandschap.

Daarna gaan we van start met therapeutische begeleidingssessies.

Het kan zijn dat multidisciplinair overleg (schooloverleg, overleg met arts,..) wenselijk en nodig is. Dit doen we steeds in afstemming met de cliënt, ook wat eventuele betaling hiervoor betreft.

Vanaf 1 september 2024 gelden onderstaande tarieven:

Annuleren kan kosteloos tot 48u voor de gemaakte afspraak. Bij annulering daarna (of bij het niet opdagen) wordt het tarief aangerekend als vergoeding voor de gereserveerde tijd.

De betaling gebeurt op het einde van de sessie contant (cash of via payconiq, bankapp).

Wens je toch op zoek te gaan naar andere vormen van laagdrempelige hulpverlening dan kan je terecht bij vb. CAW, CGG, CKGTejo, OverKop-huizen, Jothjeugdhulp, Awel, Het Raster vzw, Huizen van het Kind, Dienst OndersteuningsPlan, Eerstelijnspsychologen,..