Corona-bingo

Lieve medemens,

We worden geconfronteerd met iets dat nieuw is in de wereld.  En zo onwezenlijk.
We komen heel wat tegen als we de wandeling maken, door ons hoofd en door ons lichaam.
Het lijkt of we allemaal ‘geïnfecteerd’ zijn.  Het neemt ons immers langzaam in zijn bezit.  Gedachten nemen ons mee naar een onzekere toekomst.  We maken ons zorgen over onze dierbaren.  We voelen angst en onveiligheid.  Waar gaat dit naartoe? 

Mensen kruisen ons pad als ik een wandeling maak met mijn kinderen door de natuur.  Knikjes in mekaars richting. Ik voel hierin ook een gezamenlijk dragen.  Een woordeloze stroom van begrip.  Een collectieve ongerustheid.  Maar ook een collectief verlangen.  Naar verbinding.  Naar veiligheid. 

Wij, met Fluistering, knutselden een Corona Bingo in mekaar.  Een uitnodiging om te focussen op het hier en nu. Hopelijk biedt het wat milde verstrooiing.  Hopelijk ervaar je wat zachtheid.  In het kleine vinden we vaak het grootse terug.  Dat wensen we je van harte toe. 

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.

Wendy & An