lezingen en workshops

Lezingen en workshops

Voor specifieke vragen kunnen we steeds een aanbod op maat uitwerken.
We maken graag een vrijblijvende offerte op.


Lezing ‘Verlies en rouw bij kinderen en jongeren’ 

Kinderen en jongeren worden niet alleen geraakt door het overlijden van een dierbaar iemand maar ook door het uiteenvallen van het ouderlijk nest bij echtscheiding, het wegvallen van de vertrouwde omgeving bij een verhuis van woning of school, het afscheid nemen van een huisdier, de confrontatie met ziekte in hun omgeving, de komst van een broertje of zusje, enz.

Afscheid nemen maakt deel uit van ons leven.
Verlies is een veelomvattende term.

In deze lezing staan we stil bij wat verlies inhoudt, hoe elk kind/elke jongere rouwt op zijn eigen manier, hoe je ‘taal’ kan vinden om met kinderen en jongeren te praten over verlies en dood, hoe je als ouder, als leerkracht, als school/instelling ondersteunend kan zijn.

Kinderen en jongeren ruimte geven om te voelen, om te leren omgaan met betekenisvolle verliezen is werken aan hun draagkracht.

We streven ernaar om iedere lezing te personaliseren. Aarzel niet om ons te contacteren via info@fluistering.be. Samen zoeken we naar een formule die bij jou/je organisatie past.

 

Lezing ‘Ouderschap, van conflict naar verbinding’ 

In een maatschappij waar de lat hoog ligt, lukt het ons niet altijd om kalm en beheerst onze kinderen en pubers bij te staan. Hoe kunnen we anders leren luisteren en kijken naar onze kinderen met hun soms heftige emoties en tegenstrijdige gevoelens? Hoe kunnen we hun signalen beter lezen en op meer gepaste manier reageren?

We streven ernaar om iedere lezing te personaliseren. Aarzel niet om ons te contacteren via info@fluistering.be. Samen zoeken we naar een formule die bij jou/je organisatie past.

 

Workshop ‘Kinderen (creatief) begeleiden bij rouw en verlies’

Gedurende onze levensreis komen we kleine en grote verliezen tegen. Het ene verlies kunnen we bevatten. Het andere is zo ondenkbaar dat het een diepe verwonding achterlaat. Het kan gaan om een overlijden van iemand die ons dierbaar is, een scheiding, een verandering van school, pesterijen, ziekte, enz. Verlies is een ruim begrip.

Leerkrachten geven aan ook in hun klas geconfronteerd te worden met verlieservaringen. Het is niet altijd makkelijk om hiermee om te gaan.

In deze workshop willen we samen met jullie kijken naar brede verlieservaringen en zoeken naar (creatieve) manieren om hiermee aan de slag te gaan in de klas en/of in de school. Daarnaast willen we ook ruimte laten voor het uitwisselen van ervaringen, bespreken van casussen en vragen rond dit thema.

We streven ernaar om iedere workshop te personaliseren. Aarzel niet om ons te contacteren via info@fluistering.be. Samen zoeken we naar een formule die bij jou/je organisatie past.