Privacy policy

Privacy policy

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Ze geldt zowel voor natuurlijke personen als voor rechtspersonen en wordt op regelmatige basis bijgewerkt, in functie van de voortdurende ontwikkeling en evoluties op het vlak van de privacy.

Fluistering verbindt er zich toe dat de verzameling en verwerking van persoonsgegevens geschiedt overeenkomstig de GDPR-wetgeving van 25 mei 2018.

De bekomen gegevens worden door Fluistering in functie van de observatie, begeleiding en/of behandeling verwerkt en fysiek en/of digitaal opgeslagen in een therapiedossier. Dit dossier bevat therapieverslagen, eventueel attesten voor het ziekenfonds of afwezigheidsattesten voor de school. Na afsluiting van de begeleiding wordt in afstemming met de cliënt bekeken of de gegevens veilig bewaard mogen blijven.

We kunnen uw gegevens enkel delen met derden of andere zorgverleners als u daarvoor goedkeuring geeft.  Het delen van deze gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van continuïteit en de kwaliteit van de zorg. 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.

Gegevens over uzelf en uw gezin worden op integere manier intern binnen dit team uitgewisseld als dit noodzakelijk is voor een constructieve zorgverlening.  Al onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.  Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden..

Sinds 2002 zijn de rechten van patiënten duidelijk omschreven in de wet.  Deze reglementering bevordert het vertrouwen in en de kwaliteit van de relatie tussen de patiënten en de zorgverleners. Meer informatie over de patiëntenrechten vindt u op de website www.patientrights.be

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.