onderwijs

Als een kind verliest..


VORMING ONDERWIJS

Vele kinderen en jongeren krijgen te maken met de verdrietige kanten van het leven.  Dat kunnen jullie vast beamen.  Een praktijkonderzoek binnen het onderwijs toont immers aan dat 90% van de leerkrachten te maken krijgt met een kind of jongere die geconfronteerd werd met een brede verlieservaring.  Het is niet altijd gemakkelijk om hiermee om te gaan. Bovendien zien de ouders de leerkracht als de expert.  Leerkrachten krijgen vaak vragen voorgeschoteld over hoe omgaan met verlies (bezoek oma op intensieve zorgen, groeten bij overlijden, scheiding, pesterijen, ziekte in het gezin…).

‘Verlies’ is een veelomvattende term.  Hoe manifesteert zich dit binnen de muren van een school?  Hoe gaan we om met het signaalgedrag van kinderen en jongeren?  Welke rol kan je als leerkracht, als school opnemen?  Hoe kan je ‘taal’ geven om met kinderen te praten over verlies en verdriet?  Hoe kan je ondersteunend zijn? 

Vanuit onze expertise in het werken en begeleiden van kinderen en jongeren bij verlieservaringen zijn we ervan overtuigd dat we jullie als professionals een inkijk kunnen geven in hoe kinderen rouwen en wat zij nodig hebben.

In één opleidingsdag bieden we prikkelende theoretische kaders aan, afgewisseld met heel wat verhaalmateriaal uit de dagdagelijkse praktijk. Samen met jullie willen we kijken naar brede verlieservaringen en zoeken naar (creatieve) manieren om hiermee aan de slag te gaan in de klas en/of op school.

Daarnaast willen we ook ruimte laten voor het uitwisselen van ervaringen en vragen rond dit thema.

Thema’s die aan bod komen zijn:

  • Enkele rouwsluiers
  • Hoe gaan kinderen met de dood om? (doodsbesef bij verschillende leeftijden)
  • Wat zijn normale verliesreacties bij kinderen en jongeren?
  • Wat is specifiek voor kinderen die rouwen?
  • Emoties en emotionele pijn
  • Verschillende verliestaken
  • (Creatieve) methodieken om aan de slag te gaan rond brede verlieservaringen

Leren omgaan met verdriet en pijn hoort bij de opvoeding van kinderen.  Kinderen ruimte geven om te voelen, om te leren omgaan met betekenisvolle verliezen is werken aan hun draagkracht.  Na deelname aan deze vorming zul je (nog meer) in staat zijn om kinderen te ondersteunen bij verliessituaties.  Hoe moeilijk en intens het onderwerp misschien ook lijkt, je zal ervaren hoe dankbaar en bijzonder dit werk kan zijn.  We kregen al bijzonder mooie feedback van vele leerkrachten.

Tijdens de vorming zorgen we voor een uitgebreide materialentafel met boeken en andere ondersteuningsmaterialen.

Doelgroep: 
De vorming is bedoeld voor leerkrachten, zorgcoördinatoren, directie, medewerkers uit het ondersteuningsnetwerk en CLB. We werken in een kleine groep met minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers. 

Data:
– 19 november 2022

– 28 januari 2023
telkens van 9u30 tot 16u30, met 1u lunchpauze

Locatie:
Het sfeervolle kader van Stillant, Singel 19, 2275 Lille (Gierle)

Vlot bereikbaar zowel met wagen als met openbaar vervoer

Kosten:

150 euro per persoon inclusief koffie/thee en lunch
Er is een vroegboekkorting van 8 % als je inschrijft vóór 7 juni 2022 (€138).

We voorzien een korting als meerdere personen van eenzelfde organisatie inschrijven.  Vanaf de tweede (en volgende) deelnemer betaal je 135 euro (per persoon).

Voorwaarden:
– Inschrijving wordt via mail bevestigd. 
– Tijdige betaling verzekert je van je plaats in deze training.
– Wanneer deze training niet kan doorgaan wordt het betaalde bedrag teruggestort.
– Bij annulering rekenen we een administratieve kost aan van 20 euro.
– Bij annulering binnen de acht weken voor aanvang dient 50% van het inschrijvingsgeld betaald te worden als annulatievergoeding. Bij annulering binnen de vier weken voor aanvang van de training dient het volledige bedrag betaald te worden. Tenzij een vervanger kan voorzien worden.
– Deelname is vrijwillig en op eigen verantwoordelijkheid.
– De vormingsdag gaat door vanaf minstens 8 deelnemers.

Inschrijvingsformulier: 
Je kan je hier inschrijven voor de vorming.