methodiek

‘In een zucht zitten meer woorden dan je denkt, woorden die al van ver komen,
van diep uit het hart, woorden die je wilt luchten.’

Methodiek

We zijn integratief geschoold. Deze benadering combineert gesprek-, systeem-, cliëntgerichte, psychoanalytische en cognitieve gedragstherapie. Ze richt zich zowel op de persoon als individu als op de context van de persoon.

Het is een hele mond vol om te zeggen dat we er binnen de integratieve psychotherapie vanuit gaan dat iedere persoon een unieke benadering nodig heeft.

Integratieve psychotherapie betekent ook dat we aandacht schenken aan alle lagen van het mens zijn;

We kijken naar het fysieke lichaam: zijn er lichamelijke klachten?

Vervolgens kijken we ook naar het gedrag. Wat is de echte betekenis van onze gedrag? En kunnen we ook achter dat gedrag kijken?

Wat met de gedachten? Hoe vol zit ons hoofd? Misschien ervaar je te veel stress en kamp je met een beperkte draagkracht?

We kijken ook naar de relaties. Ervaar je voldoende steun in je leefwereld, school, gezin, werkomgeving? We exploreren samen hoe je in het leven staat. Wat wil je precies of waar wil je naartoe? En wat met zingeving?

Door gebruik te maken van creatieve methoden gaan we op zoek naar manieren om taal te geven aan de binnenwereld. We gebruiken hiervoor praatpapieren, gevoelsdozen, wensbomen, visualisatie- en relaxatietechnieken. Ook het werken met symboolcommunicatie, rituelen, metaforen, verhalen en zandspeltherapie krijgen hun plaats binnen onze werking. We geloven ook dat het inzetten van etherische olie ondersteunend kan werken.

We streven steeds naar het nog meer verfijnen van onze basishouding. Die bestaat uit empathie, acceptatie en echtheid. Deze basiselementen zijn een voorwaarde voor het creëren van een veilig klimaat. Een warm nest. Waarin het kind, de jongere of de volwassene zich verder kan ontplooien.  

Men spreekt bij psychotherapeuten wel eens over ‘wounded healers’; gewonde genezers. Vanuit onze eigen verlieservaringen voelen we grote affiniteit met emotioneel leed.

We geloven dat dit een meerwaarde kan betekenen. Desalniettemin zijn we ons ervan bewust dat het belangrijk is ons goed te laten ondersteunen, in continue bijscholing, supervisie, intervisie en zelfzorg.