methodiek

‘In een zucht zitten meer woorden dan je denkt, woorden die al van ver komen,
van diep uit het hart, woorden die je wilt luchten.’

Methodiek

We zijn beiden integratief geschoold. Deze benadering combineert mogelijks gesprek-, systeem-, cliëntgerichte, psychoanalytische en cognitieve gedragstherapie. Ze richt zich zowel op de persoon als individu als op de context van de persoon.

Het is een hele mond vol om te zeggen dat we er binnen de integratieve psychotherapie vanuit gaan dat iedere persoon een unieke benadering nodig heeft. We gaan kijken naar welke stroming het kind, de jongere op dit moment in zijn leven het meest kan ondersteunen.

Integratieve psychotherapie betekent ook dat we aandacht schenken aan alle lagen van het mens zijn.  

We kijken naar het fysieke lichaam: zijn er lichamelijke klachten? Vervolgens kijken we ook naar het gedrag. Zijn er onverwerkte gebeurtenissen waar het kind of de jongere om rouwt? Wat met de gedachten? Misschien ervaart hij of zij te veel stress en heeft het te kampen met een beperkte draagkracht? We kijken ook naar de relaties. Ervaart het kind, de jongere voldoende steun in zijn leefwereld, school, gezin? We exploreren samen hoe het kind, de jongere in het leven staat. Wat denkt hij of zij, wat voelt het kind, de jongere? Wat wil het kind, de jongere? Wat met zingeving?

Door gebruik te maken van creatieve methoden gaan we op zoek naar manieren om taal te geven aan de binnenwereld. We gebruiken hiervoor praatpapieren, gevoelsdozen, wensbomen, visualisatie, relaxatie… Ook het werken met symboolcommunicatie, rituelen, metaforen, verhalen en zandspeltherapie krijgen hun plaats binnen onze werking. We geloven ook dat het inzetten van etherische olie ondersteunend kan werken.

We streven steeds naar het nog meer verfijnen van onze basishouding. Die bestaat uit empathie, acceptatie en echtheid. Deze basiselementen zijn een voorwaarde voor het creëren van een veilig klimaat. Een nest. Waarin het kind, de jongere zich verder kan ontplooien.  

Men spreekt bij psychotherapeuten wel eens over ‘wounded healers’; gewonde genezers. Vanuit onze eigen verlieservaringen voelen we grote affiniteit met emotioneel leed.

We geloven dat dit een meerwaarde kan betekenen. Desalniettemin zijn we ons ervan bewust dat het belangrijk is ons goed te laten ondersteunen, in continue bijscholing, supervisie, intervisie en zelfzorg.