voor wie

 

Voor wie

Kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen

Fluistering wil een haven zijn waar kinderen, jongeren, gezinnen en ook volwassenen kunnen aanmeren.

We bieden persoonlijke begeleiding en ondersteuning voor al diegenen die emotioneel in de knoop zitten.

We richten ons hoofdzakelijk op emotionele pijn, rouw en verlies (overlijden, scheiding, ziekte, verhuis, adoptie, pleegzorg, pesten, zelfvertrouwen enz.), trauma, angsten en groeiprocessen.

 Welkom jongere!
 

Scholen

“Leerkrachten zijn gebaat bij het besef dat een verstandig kinderhoofd maar optimaal kan functioneren met zijn vreugdevol kinderhart.” (Pasteels, I. (2013). Scheiden in meervoud. Over partners, kinderen en grootouders. Leuven: Acco.).

Ook scholen, leerlingen en leerkrachten kunnen de behoefte voelen aan ondersteuning bij verlieservaringen. We willen via vorming en/of begeleiding inspelen op hun vragen en noden.

 Onderzoek
 


Naderend verlies

We willen samen zoeken naar manieren om kinderen, jongeren te betrekken en te ondersteunen bij een naderend verlies (vb. echtscheiding, ziekte, palliatieve ondersteuning, vormgeven van het afscheid,…).