voor wie

 

Voor wie

Kinderen, jongeren in hun gezin en volwassenen

Fluistering wil een haven zijn waar kinderen, jongeren (in hun gezin) en volwassenen kunnen aanmeren.

We bieden persoonlijke begeleiding en ondersteuning en richten we ons op emotionele pijn en breed verlies (overlijden, scheiding, ziekte, verhuis, adoptie, pleegzorg, pesten, zelfvertrouwen enz.), gezins- en opvoedingsondersteuning en groeiprocessen.

Binnen de opvoedingsondersteuning willen we samen zoeken naar een duurzaam antwoord op al je opvoedingsvragen.

Tevens willen we samen kijken naar manieren om kinderen, jongeren en volwassenen te betrekken en te ondersteunen bij een naderend verlies (vb. echtscheiding, ziekte, palliatieve ondersteuning,…).

 Welkom jongere!
 


Scholen

“Leerkrachten zijn gebaat bij het besef dat een verstandig kinderhoofd maar optimaal kan functioneren mits zijn vreugdevol kinderhart.” (Pasteels, I. (2013). Scheiden in meervoud. Over partners, kinderen en grootouders. Leuven: Acco.).

Ook scholen, leerlingen en leerkrachten kunnen de behoefte voelen aan ondersteuning bij verlieservaringen. We willen via vorming en/of begeleiding inspelen op hun vragen en noden.

 Onderzoek
 


Jeugdvoorzieningen

Het kan zinvol zijn om als leefgroepbegeleiders te kijken naar wat zich afspeelt bij kinderen en jongeren die verblijven in jeugdvoorzieningen. Hoe kunnen we anders leren kijken en luisteren naar die kinderen en jongeren met vaak meer complexe kwetsuren. Hoe kunnen we achter hun gedrag kijken en op zoek gaan naar duurzame antwoorden. Hoe kunnen we dit op een haalbare manier implementeren in de leefgroep?

 

Uitvaartzorg

Wanneer kinderen geconfronteerd worden met een definitief verlies, is het belangrijk om rekening te houden met hun behoeften en wensen. Kinderen vragen om serieus genomen te worden en willen kansen krijgen om op hun manier mee afscheid te nemen. Daarom is het belangrijk dat al diegenen die professioneel betrokken zijn bij uitvaartzorg weten wat kinderen en jongeren nodig hebben.
 
Samen willen we zoeken naar manieren om kinderen en jongeren te betrekken bij het afscheid  (groetmoment) en de uitvaart.