ons verhaal

Ons verhaal

An Severeyns
Integratief verliescounselor
Integratief psychotherapeut
mijn verhaal
Wendy Vermonden
Integratief psychotherapeut
Integratief verliescounselor
mijn verhaal
 Ilse Dielis
Orthopedagogisch begeleider
Integratief verliescounselor (i.o.)
mijn verhaal

An

Ik ben An Severeyns, geboren in 1980. Gehuwd, mama van vier prachtige zonen en een sterrenmeisje. Drie zoontjes hier, de andere kinderen ontmoet ik in mijn hart.

Vanuit mijn sterke verwondering in het ontwikkelen en leren van jonge kinderen, startte ik mijn opleiding Pedagogische Wetenschappen. Nog dagelijks mag ik als lerarenopleider studenten prikkelen met mijn passie voor onderwijs, vorming en begeleiding. Het geeft me enorme voldoening om studenten te beluisteren en te coachen in hun groei naar leraar-zijn en in hun zoektocht naar zichzelf.

De thema’s die ik meenam vanuit de school des levens echter vormden me tot wie ik vandaag de dag ben. Ik leerde van het leven vallen, zoeken, opstaan, twijfelen, dromen, groeien, worstelen… leven.. Mét gemis.  

Ik ervaarde hoe het is om gemis te voelen, weg te kruipen, met verlies aan de slag te gaan,…
Er soms woorden en soms ook geen woorden voor te vinden.

Mijn eigen verliespad was en is nog steeds aanleiding voor een verdere zoektocht naar verdieping in het begeleiden van brede verlieservaringen bij kinderen en jongeren. Ik wil écht luisteren en écht praten met die kinderen die het moeilijk hebben.

Kinderen en jongeren ruimte geven om te voelen, om te leren omgaan met betekenisvolle verliezen betekent voor mij werken aan hun draagkracht. Ik geloof dat iedereen maakbaar is, de kracht in zich draagt om te groeien, zichzelf te ontplooien om meer zichzelf te worden vanuit kwetsbaarheid.

Voor mij is kwetsbaarheid leven in overeenstemming met hoe je je vanbinnen voelt, dit mogen toelaten, dit voor jezelf erkennen, dit aandacht en zorg mogen en kunnen geven. Het is zoals Brené Brown het omschrijft ‘Kwetsbaarheid vormt de kern, het hart, het middelpunt van betekenisvolle menselijke ervaringen.’. Precies hoe ik het aanvoel, leerde aanvoelen. Het was Kamiel* die me leerde mijn mond te openen voor wat mijn hart belangrijk vindt. Die me toonde dat kwetsbaarheid ook een kracht kan worden, een kracht is. Dat het een manier is om hartsverbindend met elkaar om te gaan.

Wendy
Ik ben Wendy Vermonden, geboren in 1979. Mama van vijf prachtige kinderen, vier jongens op en rond mijn schoot en een meisje, liefdevol omhelsd in mijn hoofd en hart

Ik ben verwonderd door de liefde, de band tussen een moeder en haar kinderen, de natuur, mooie verhalen, de medemens en al wat ons verbindt. Bezig met zingeving, met constante herdefiniëring van al wat is. Dagelijks tracht ik kleur te geven aan het leven met gemis. Samen met mijn man en kinderen bouw ik aan een nieuwe weg.

En gaandeweg schrijf ik verder, in onuitwisbare inktsporen, aan mijn eigen verhaal…
In een poging zo dichtbij als mogelijk in verbinding te geraken met mijn eigen kern.

Ik voel een gedrevenheid door mijn achtergrond en levenservaring in de uitvoering van mijn werk. Ik tracht mijn twee voeten stevig op de grond te houden. Mijn ogen richting hemel, koesterend, vanuit liefde. Luisterend naar het kompas in mijn hart. En vanuit mijn hart, vanuit mijn kern, wil ik tijd maken en vol aanwezig zijn voor diegenen die te kampen hebben met emotioneel leed. Ik vind het een voorrecht om afwisselend getuige te mogen zijn, dan weer gids op de weg die men aflegt.

Enkele jaren werkte ik als opvoedkundige binnen een kinderpsychiatrische dienst (observatie en behandeling).  Vanuit deze ervaring groeide mijn aandacht voor een intensere, diep persoonlijke vorm van begeleiding. Ik volgde een 4-jarige opleiding Integratieve Psychotherapie aan de AIHP (erkend door de beroepsvereniging BNVIP). Als Integratieve Psychotherapeute geloof ik in de weg naar herstel en in de kracht die huist in iedere mens. Ik geloof in een groei naar kracht vanuit hartsverbinding.

Vanuit mijn nieuwsgierigheid en geboeid zijn, ben ik me verder blijven verdiepen in verschillende materies. Enkele voorbeelden: mindfulness, systemische opstellingen, natuurcoaching, integratie van verhalen binnen een therapeutisch kader, aware parenting, voice dialogue, verliescounseling enz.

Bleekweide, Gent

We hebben elkaar ontmoet in het opleidingscentrum van de Bleekweide vzw o.l.v. Lut Celie. Meteen, bij onze eerste kennismaking in 2014, voelden we een intense verbinding op zielsniveau. Het gevoel van ‘thuiskomen’ als het ware… zowel bij elkaar als bij de visie die de Bleekweide uitdraagt. We besloten er samen verder op weg te gaan. Na de basisopleiding ‘Verlies en emotionele pijn van kinderen en jongeren’ gingen we in de 2-jarige opleiding tot ‘Integratief Verliescounselor’ voor verdieping.

Warme intenties werden in de kiem vastgelegd. Het onuitgesproken idee van samen iets op te starten is toen ontstaan. We besloten onze krachten te verbinden in het uitbouwen van deze praktijk.

En gaandeweg stoppen we links en rechts aan enkele haltes om energie en kennis op te doen rond nieuwe ontwikkelingen en methodieken. Leggen we onze oren te luister tijdens interessante seminaries en lezingen. Gaan we op zoek naar interessante vakliteratuur.

Onze grote leermeester echter… is het leven zelf en de onvoorstelbare wijsheid van kinderen en jongeren.  

 

Ilse

Ik ben Ilse Dielis. Geboren op een prachtige herfstdag in 1983, vrouw van Tim en mama van twee prachtige meisjes.

Mijn diepe wens is dat kinderen, jongeren en volwassenen doorheen de pijn van hun verlies, gemis en emotioneel leed de weg naar zichzelf weer mogen vinden. Dat ze terug kunnen schijnen vanuit hun eigen unieke Licht, Liefde en Kracht.

De universiteit van het leven bracht heel wat scherpe ervaringen, beginnend vanaf zeer jonge leeftijd.
Twee daarvan waren zeer indringende en aangrijpende verlieservaringen. Ze tekenen mij en maken dat ik het landschap van rouw en verlies intens heb leren kennen. Mijn papa stapte uit leven toen ik 16 jaar was. Een papa die huist in mijn hart en die ik daar ontmoet. Wie ik daar nog tegenkom, is een klein zieltje. Nooit in mijn moederschoot, maar liefdevol omsloten in de diepte van mijn wezen en omhelsd in hoofd en hart.

Ik durf vandaag de dag zeggen dat ik dankbaar ben voor deze levenslessen. Zij hebben me gemaakt tot wie ik nu ben. Doorheen diverse processen werd ik uitgenodigd om terug de weg te vinden naar wie ik in wezen ben, diep in mijn Hart, diep in mijn Ziel. Ik heb mogen ervaren dat bewegen start bij stilstaan, want verdriet doorleven en doorvoelen kan alleen doorheen stilstaan bij het verlies. Het was en is nog steeds een weg van vertragen en verstillen, een weg van zingeving aan het bestaan, een weg van transformatie tot in het diepste van mijn kern.

Als orthopedagoge heb ik voornamelijk gewerkt met kinderen, jongeren en gezinnen. Daarnaast heb ik ook heel wat ervaring met pleegzorg. Gaandeweg voelde ik de nood om op een diepere, meer intense manier te begeleiden en schoolde me bij. Reeds vanaf jonge leeftijd voel ik een sterke affiniteit met de thema’s leven, dood en verlies.

Hoe lukt het jou om doorheen de pijn van verlies op het podium van je leven te staan?

Samen met jou wil ik op weg gaan vanuit verbondenheid, op jouw tempo. Vanuit deze verbinding kunnen we op zoek gaan naar de manier die voor jou werkt om je emoties vorm te geven, om je innerlijke koers te bepalen en terug de creator te worden van je leven. Zodat jij terug kan schitteren, zodat jij er terug kan staan, want beweging start bij stilstaan.